"H. Cahit Öztelli" Şeyh Nusrettin Tekkesi'ni 1940’larda Müftü Arif Kılıç ile birlikte ziyâret eder ve daha sonra şunları yazmaktadır :

“Zile’ye yedi kilometre uzaklıkta ve istasyon yakınlarında kendi adı ile anılan ve Tekke de denilen köyde yatmakta olan bir azizdir. Otuz yıl önce Zile Müftüsü merhum Arif Kılıç ile birlikte bu köye gitmiştik.
Evliya Çelebi’nin söz konusu ettiği dut ağacını da gördük. Ne yazık ki, tekkelerin kapatılması sırasında “İnkılâp yobazı” bir kaymakam tarafından ağacın kestirildiğini söylerler. Yerden başlamak üzere ancak bir metre kadar gövdesi kalmıştı, kurumuştu. Yedi - sekiz yüzyıllık eseri kendi eli ile yok eden acaba başka uluslar var mıdır?

Köylüler bu ağacın gövde kabuklarının tütsüsü ile sıtmanın iyi olduğunu söylediler. Evliya Çelebi üç yüzyıl önce de böyle olduğunu bildiriyor.”

24 Nisan 2014 Perşembe

Zile Şeyhnusrettin Köyü (Tekke) Yağmur Duası

Zile Şeyhnusrettin Köyü (Tekke)
"Şeyhnusrettin Hz."Türbe,camiisinde:
27 Nisan 2014 Pazar günü 11.00-14:00 saatleri arasında çeşitli etkinliklerle gerçekleşecek. Köy Camiindeki Mevlid-i Şerif veya hatim okunmasıyla başlayan programa,
Öğle namazının ve "istiska namazının" kılınmasının  ardından bölgede etkili olan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıkılacak. 
Duaların ardından kesilen kurbanların etinden hazırlanan yemekler vatandaşlara ikram edilecek.
Duaya çıkmadan önce küsler barıştırılacak,
yetimler ve yoksullar gözetilecek,Duaya ve Yemeğe Davet edilecek.
Sadaka dağıtılacak.
Çok sayıda ilçemizden ve çevre köylerden gelecek misafirler Davetlidir.

Şeyhnusrettin Köyü (Tekke)
Yağmur Dusı Komitesi Başkanlığı
 Zile- Tokat

1 yorum:

 1. Yağmur Duası (İstiska Duası) Nedir? Nasıl Yapılır?
  Sözlükte birisinden su isteme, anlamına gelen istiskâ, dinî bir kavram olarak, yağmur yağması için Allah'a (c.c.) dua etmek demektir.

  Bir bölgede kuraklık olması halinde, o bölge sakinlerinin topluca açık bir alana çıkıp tövbe-istiğfardan sonra, Allâh'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri sünnettir. Bu duaya yağmur isteme anlamına gelen istiskâ duası denir. Hz. Peygamber bizzat kendisi yağmur duası etmiş, ayrıca kuraklıktan sıkıntıya düşüldüğünde yağmur duasında bulunulmasını tavsiye etmiştir (Buhârî, İstiskâ, 6; Müslim, İstiskâ, 2, 8; Ebû Dâvûd, Salât, 260).

  Duaya çıkmadan önce küsler barıştırılır, yetimler ve yoksullar gözetilir, bolca sadaka dağıtılır. Böylece Allâh'ın rahmetinin tecelli etmesi arzulanır.

  Yağmur duasına çıkıldığında cemaatle namaz kılmak sünnettir. Bu namaza istiska namazı denir. İmam cemaate iki rekat namaz kıldırır ve bu namazda kıraatı açıktan yapar. Namazdan sonra, imam ve cemaat birlikte duâ edip, tövbe eder ve Allâh'tan yağmur isterler.

  Peygamber Efendimizin bize nakledilen yağmur duası şudur:

  "Allahümme, eskına ğaysen muğîsen henîen merîen ğadekan mücellilen seyhan ammen tabakan. Allahümme, eskine'l-ğayse ve lâ tec'alna mine’l-kanitîn. Allahümme, inne bi’l-bilâdi ve'l-ibadi ve’l-halkı mine’l-le’vâi ve'd-danki ma lâ neşkü illâ ileyke. Allahümme, enbit lene’z-zer'a edirre lene’d-dar'a ve eskına min berakâti’s-sema'i ve enbit lena min berekâti'l-arzı. Allahümme, inna nestağfiruke inneke künte ğaffaran feersil’is-semae aleyna midrara."

  Anlamı: "Bize yardım eden, içimize sinen, bol ve faydalı olup her tarafı kaplayan ve her tarafı sulayan genel bir yağmur ihsan et.

  Allah'ım! Bizi yağmurla sula, bizi ümitlerini kesmiş kimselerden etme. Allah'ım! İllerde, kullarda ve yaratıklarda öyle bir güçlük ve darlık var ki, senden başkasına arz edemeyiz. Allah'ım! Bizim için ekinler bitir, hayvan memelerini sütle doldur, bizi göğün bereketlerinden sula ve yeryüzünün bereketlerinden bize ürün bitir. Allah'ım! Biz senden mağfiret dileriz. Şübhe yokki sen, çok bağışlayansın. Artık bize gökten bol bol yağmur yağdır."

  YanıtlaSil